An ISO 9001:2008 certified Academy

कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

जावलाखेल, ललितपुर

व्यक्तिगत विवरण फाराम

Your message has been sent successfully. Thank you.

तोकिएको म्याद भित्र प्राप्त नभएको मनोनयनलाई स्वीकृत गरिने छैन । साथै फारामको विवरण नेपाली युनिकोडमा भरिदिनुहोला ।


तालिम शुल्क : *

तालिम प्रकार : *

तालिम : *

कर्मचारीको नामः*

अंग्रेजीमा नामः*

जन्म मितिः *

इमेलः

सम्पर्क नं.

स्थायी ठेगाना *

पद: *

श्रेणी: *

कार्यालयको नाम: *

शुरु नियुक्ति मिति:

स्थायी भएको मिति:

कर्मचारीको संकेत नंः *

लिङ्ग:

मोवाइल नं. *

शैक्षिक योग्यता:

सेवा:

समुह:

जिल्ला:

कार्यालयको फ्याक्स:

वर्तमान पदमा पदोन्नति भएको भए मिति:

शुरु नियुक्ति पद:

स्थायी भएको पद:


प्रशिक्षण लिएको भए


प्रशिक्षणको शिर्षक:

मुलुक:

अवधि देखि:

संस्था:

कार्यक्रम:

अवधि सम्म:


मनोनयन स्वीकृतिका आधारहरु


नाम: *

कार्यालय: *

फ्याक्स:

कार्यालय प्रमुखको दस्तखत सहितको पत्र *

पद: *

फोन:

मिति: *

फोटोः *